Хүрээлэн буй орчны цахилгаан соронзон бохирдол
LTE сүлжээний үйлчилгээнүүдийн үр ашгийг дээшлүүлэх зарим боломжийн судалгаа
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЗАМЧЛАЛЫГ БОДИТ ХУГАЦААНД ТОДОРХОЙЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАГВАР
MEMS-Д СУУРИЛСАН ХҮНИЙ БИЕИЙН ИДЭВХТЭЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ТАНИХ СУДАЛГАА
ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ
IEEE 802.11 Үйлчилгээний чанарын (QoS) 'параметрүүдийг тодорхойлох нь
Судалгааны өгүүлэл хэрхэн бичиж, илтгэх вэ
НЭР ТОМЬЁО БҮТЭЭХ ЗАРИМ ДАГАВРЫН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ
Графин-германи шотки диодны цахилгаан болон нам давтамжийн шуугианы характеристик
Мэргэжлийн сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэхэд анхаарах асуудал
Контактгүй хэмжилтийн мэдрүүрүүд ба төмөр замын геометр хэмжигдхүүнийг тодорхойлоход тэдгээрийг хэрэглэх нь
Зайн өөрчлөлтийг динамик орчинд хэмжих боломжийн судалгаа
Төмөр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах шинэ хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх асуудалд
Текстилийн инженер мэргэжлээр сурч буй гадаад оюутан заах солонгос хэл дээрх мэргэжлийн үг хэллэгийг сонгох нь
Судалгааны ажлаа хэрхэн бичиж, илтгэх вэ?
Хэлц хэллэгийн хэрэглээний асуудалд
ХҮНИЙ ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГ БОЛОН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТӨРӨЛ ТАНИЛТЫН ДОХИО БОЛОВСРУУЛАЛТЫН СУДАЛГАА
Хүрэн манжин хатаасан туршилтын үр дүнгээс
Монгол улсын эрдэмтэн судлаачдын бүтээлийг олон улсад үнэлүүлэх боломжийн судалгаа
Лабораторийн зориулалттай хатаах төхөөрөмж
Хүнсний ногоо хатаах төхөөрөмжийн зохион бүтээлт
ЭНЕРГИЙН ХЭМНЭЛТТЭЙ ЗИГБИ МОДУЛЫН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
Математикийн мэргэжлийн үг хэллэг, толь бичгийн судалгааны хүрээнд
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл дэх шинэ үг, хэллэгийн хэрэглээ
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26 27
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020