The use of the Matlab and Simulation in Communication Systems
ҮДСБ-ЫН CDIO ЗАГВАРЫН ДАГУУ ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДАЛД
Зигби модуль ашигласан Тариалангийн талбайн хяналтын систем
Case study in the ESP classroom
Оюутны бие даалтын ажлын зохион байгуулалт, үр дүнг дээшлүүлэх нь
Оюутны бие даалтын ажлын зохион байгуулалт, үр дүнг дээшлүүлэх нь
Оюутны бие даалтын ажлын зохион байгуулалт, үр дүнг дээшлүүлэх нь
Developing a Collaboration Model Between Researchers Using Their Publication Bipartite Graphs
Эрүүл мэндийн мэдээллийн стандарт HL7
Зохиолын хулгай илрүүлэх асуудалд
Зигби Модул Ашигласан Тариалангийн Талбайн Хяналтын Систем
Ажлын хувцасны чөлөөт хөдөлгөөний сулын хэмжээг оновчлох судалгаа
Formal Specification of a Management System of University Teaching
MODERN APPROACH OF MORPHOLOGY AND THE POTENTIAL USE OF MONGOLIAN LANGUAGE
Үгзүйн орчин үеийн хандлага, түүнийг Монгол хэлэнд ашиглах боломжийн судалгаа
Үгзүйн орчин үеийн хандлага
Дүрсэн объектийг ангилах систем бүтээх асуудалд
Research on Defining Entropy of Disease in Health Information Technology
Some implementation of live video transmission and motion tracking
Drone State Estimation Using Stereo Vision Based on Multiple Features
тогтворгүй системийн тэнцвэржилт. дөрвөн сэнст.
Зигби Модулын Хөгжүүлэлт ба Зайн Туршилт
Бургасны хар мөөгний химийн найрлагын судалгаа
<<
1 2 3 4 5 6 7
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020