Монгол текст дээрх Ципфийн хуулийн тогтмолын үнэлгээ
Тамирчдын зүрх судасны үйл ажиллагааны байдалд хийсэн судалгааны дүн
Агаарын урсгалаар ноолуураас хялгас ялгах технологи, төхөөрөмжийн хийцийн судалгаа, боловсруулалт.
Агаарын урсгалаар хялгас ялгах технологийг судалж, машины ажлын эрхтэн зохион бүтээх нь.
Агаарын урсгалд салсан ширхэгтүүдийн хөдөлгөөний динамик.
Эргэлдэх хүрдний гадаргууд үүсэх агаарын урсгалын төлөв байдал, ширхэгтийн хөдөлгөөний динамик.
Ноолуураас хялгас ялгах технологи ажиллагааг судалж хялгас ялгах машин зохион бүтээх.
Ширхэгтийн хуулалтын нөхцөлд аэродинамик хүчний үйлчлэлийн хэсэг дэх зохион бүтээлтийн зарим шийдэл.
Агаарын урсгалын үед ерөнхий хүрднээс ноосон ширхэгтийг хуулах нөхцөл.
LTE суурь сүлжээ зохион байгуулах
Ноолуураас хялгас ялгах аэродинамик аргын судалгаа
Хэрэглэгчийн сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэх боломжийн судалгаа
Оптик фаз шилжүүлэх блокын загварчлал
Агаарын урсгалаар ноолуураас хялгас ялгах ажиллагаа
Монгол улсад цахим эрүүл мэндийн нэгдсэн суурь сүлжээг хөгжүүлэх
NGN технологийн судалгаа
Монголын төмөр замын мэдээлэл, холбооны дамжуулах сүлжээг найдваржуулах төсөл
NGN сүлжээг орон нутагт өргөтгөж, 3G үйлчилгээний хэрэглэгчидтэй дүрсээ харж ярих боломж
OFDM-ийн судалгаа
Э-сургалтын асуудалд
Фемто-Үүрт Суурилсан eMBMS-ийн Шинэ загвар
Электрон сургалтыг хөгжүүлэх болон нэвтрүүлэх аргазүйн асуудалд
“Монгол, япон хэлний тэмдэг нэрийг зэрэгцүүлэн судлах нь”
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 28 29
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020