Цахилгаан Холбооны Сүлжээний Е-дугаарлалт, түүний хэрэглээ
Зар сурталчилгаа хэрэглэгчийн худалдан авах зан төлөвт нөлөөлөх
"13-р зууны Монгол хатны загвар модель бүтээх судалгааны ажил"
Стерео дүрсний мэдээллээс орон зайг хэмжих судалгаа
Урвуу дүүжингийн төлөвийн хувьсагчтай загварын гаргалгааны анализ
Чингис хааны эрин үеийн илдний судалгаа
Суудлын вагон депод ашиглагдаж буй электродны судалгаа
Агаарын урсгалаар ноолуураас хялгас ялгах технологи, төхөөрөмжийн хийцийн судалгаа, боловсруулалт.
Хүйтний улиралд автомашиныг зохистой ашиглахад ширхэгт материалыг ашиглах нь.
Ноос, ноолуурын анхан шатны боловсруулалтын угаах процессын шахах голыг цэвэрлэх төхөөрөмжийн төсөл, тооцоо.
Автомашины дулаалгын хучлаганд ноосон ширхэгт ашиглах боломжийн судалгаа.
Техникийн механиикийн хичээлийн сургалтын технологийн шинэчлэлийн асуудлууд.
VSAT системийн ашиглалтыг дээшлүүлэх асуудалд
Нийгмийн сүлжээ
Электрон шалган нэвтрүүлэх товчоон
Ширхэгтийн хуулалтанд зохион бүтээлтийн нөлөөлөл
Монгол Улсын радио телевизийн сүлжээний өнөөгийн байдал, шинэчлэх шаардлага
Нэхий хувцасны зохион бүтээлтийн судалгаа, боловсруулалт
Нэхий хувцасны зохион бүтээлтийн судалгаа, боловсруулалт
Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хотуудад байгуулах газрын тоон телевизийн сүлжээний загвар
Хүний бие сэтгэлзүйн параметрүүдийг тодорхойлох туршилтын аргыг жолооч бэлтгэх сургалтанд ашиглах
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын агаар мандалд үзүүлэх нөлөөлөл, бууруулах арга зам
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28 29
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019