eMBMS server designing based on femtocell
Автотээврийн экологийн математик загварчлал
Daewoo BUS 106 автобусыг газ дизелийн хосолсон ситемд шилжүүлснээр хөдөлгүүрийн утааны тортогжилтыг бууруулсан дүн
NEW PROPOSAL FOR INTERNET MOBILITY ARCHITECTURE DESIGN BASED ON OBJECT IDENTIFIER AND ID LOCATOR SPLIT
Зүүн өмнөд Азийн чингэлэг тээвэрлэлтийн өнөөгийн байдал болон хэтийн чиг хандлага”
Монголд ухаалаг тээврийн систем нэвтрүүлэх асуудал
МОНГОЛ ОРНЫ НӨХЦӨЛД ТОХИРСОН ШИНГЭНИЙ САВНЫ СУДАЛГАА
Монголын цутгуурын үйлдвэрүүдэд ашиглаж байгаа хэвний материалын судалгаа
Метал эд ангийн чанарын хяналт баталгаажуулалтын зарим асуудал
Хотын хөдөлгөөнд оролцох хувийн автомашины тоог бууруулах боломжийн судалгаа
100 айлын уулзварын хөдөлгөөнийг зохион байгуулах нь
Автотээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохион байгуулалт экологийн үзүүлэлтэд хэрхэн нөлөөлөхийг судлах
“Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтыг сайжруулах (Барсын гүүрийн жишээн дээр)”
Зам тээврийн ослын үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох аргууд
Хөгжимт усан оргилуур
Alcohol sensor
Автотээврийн хэрэгслийн гүйлт хордуулах бодисын хэмжээнд нөлөөлөх нь
УБ хотын агаар мандалд автотээврээс ялгарах хорт хийн судалгаа
Автомашины хөгжил, хэтийн төлөв
Бөмбөлөгт гурвалжныг аналитик аргаар ба график аргаар бодох нь
Автотээврийн экологийн математик загварчлал
<<
1 2 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019