Алтан огтлол болон хуваалтын цэгийн хэрэглээ
ДҮРСЛЭХ ГЕОМЕТРИЙН ҮҮСЭЛД ДУНДАД АЗИЙН НӨЛӨӨ
Зар сурталчилгааны хэвлэмэл материалуудын төрөл хэлбэрүүдээс
Уур амьсгал ба түүний өөрчлөлт
Пирамид хэлбэрийн байгууламж болон хэмжээ, харьцааны үүсэл
Физикийн хичээлийн бие даалтын цагийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх боломжууд
Эргэх буцлах давхаргатай ус халаах зуухны утааны хий дэх бохирдуулагч бодисын судалгаа
IPSEpro программ хангамжийг ДЦС-ын үндсэн болон туслах тоноглолын загварчлал болон тооцоололд ашигласан үр дүнгээс
Периметр хамгаалалтын системд камер ашиглах нь
Инженерийн зурагзүйн сургалтыг боловсронгуй болгох боломж
ИДЭВХТЭЙ СУРГАЛТЫН АРГЫГ ОНЛАЙН ОРЧИНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ
Зарим проекц дүрслэлийн тэмдэглэгээнд хийсэн харьцуулсан судалгаа
Дээвэр дээрх ногоон байгууламж
Авто зам-Тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал
Монгол Улсын харилцаа холбооны салбарыг зах зээлд шилжүүлсэн туршлага, үр дүнгийн судалгаа
Бүтэн үг суурьтай монгол хэлний синтезийн програм
Периметер Хамгаалалтын Системд Салхины Нөлөөгөөр Үүсэх Хуурамч Дохиоллыг Багасгах нь
Монголын электрон худалдааны хөгжил
Нарны элементийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломж
Нарны цахилгаан үүсгүүрээр ажиллах бага оврын абсорбцон хөргүүр
Оюу Толгой ХХК-ны "Төв Дулааны Станц"-ын DHFX29-2.0/130/70-M маягийн ус халаах зуухны дулаан техникийн туршилтын зарим үр дүн.
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 28 29
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020