Цахилгаан тоолуурын мэдээлэл цуглуулах, протокол хөрвүүлэх төхөөрөмжийн техник хангамжийн судалгаа
Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнийг түгжрэлийг хянах систем
Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнийг түгжрэлийг хянах систем
Газар доор суурилуулсан хамгаалалтын системийн хөгжүүлэлт
Шуудангийн үйлчилгээний талаархи иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
Хэт Улаан Туяаны Детекторын Хөгжүүлэлт
СУДАЛГААНЫ ТӨСӨЛ БИЧИХ АРГА, АНХААРАХ ЗҮЙЛС
Монгол, япон хэлний тэмдэг нэр, нэр ба үйл язгуураас бүтэх нь
Веб хайлтын системийн чанарын асуудалд
Техник технологийн зарим толь бичигт хийсэн ажиглалт
Сэнсний бүтээмжийг дээшлүүлэх технологийн шинэ шийдэл динамик тооцоо
29 MBm хүчин чадалтай ус халаагуурын зуухны ашиглалтыг сайжруулах асуудалд
Механизмын тосолгооны материалын зарцуулалтанд тавих хяналтын систем
Дохиолол хяналтын иж бүрэн систем нэвтрүүлэх нь
Микроэлектроникийн загварчлалын хэл VHDL-ийг сургалтанд хэрэглэх боломж
Кредит систем ба техник хангамжийн сургалтын өнөөгийн байдал
ЦАХИМ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН АШИГЛАН СУРГАЛТЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БОЛОМЖ, ҮР ДҮН
ОХУ-ын их, дээд сургуулиудтай хамтарсан 2+2 хөтөлбөрийн орос хэлний бэлтгэл хангах сургалтын өнөөгийн байдал
Экологийн хямралаас сэргийлэх хүчин зүйлс
Герман хэлний хичээлд мнемотехник ашиглах тухайд
Зорчих төлөв байдал ба хандлага
Хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна орчин ба тэнд явагдах үйл ажиллагааны хамаарал
Мэндчилгээний үг хэллэг нь үндэстний соёлын илрэл болох нь
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 28 29
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020