Замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтын тулгамдаж байгаа асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам
Жолоочийн бие сэтгэлзүйн байдал замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд нөлөөлөх нь
Нийслэлийн замын хөдөлгөөний түгжрэл бууруулах зарим арга зам
Нийслэлийн хөдөлгөөн зохион байгуулалтын тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам
New Loss minimization controller for induction motor drivers.
“Common rail” түлш цацалтын системийн форсунк оношлолын судалгаа
New Loss minimization controller for induction motor drivers
Зам тээврийн ослын автотехникийн шинжээчийн тооцоонд хэрэглэгддэг зарим итгэлцүүр, хэмжигдэхүүнийг оновчтой сонгох нь
Problems of Mongolian Transport-Ecology and Capability to Solve
Study of toxic emissions DVS cars on the environment (for example, Ulan-st)
ЭМБЭДДЭД СИСТЕМД СУУРИЛСАН ДОТУУР ХОЛБООНЫ СТАНЦ ЗОХИОН БҮТЭЭХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА
<<
1 2 ... 24 25 26 27 28 29 30 31
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019