Эрдэм шинжилгээний өгүүллийн өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа
Мэдээллийн технологийн хөгжил, чиг хандлага
МХТ-ийн хөгжлийн чиг хандлага, тэргүүлэх чиглэлүүд
Газар зохион байгуулалтын хүрээний загвар буюу ISO 19152 стандарт
Програм зохиогчийн зан төлөвийн судалгаа
эмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэхэд периметр хамгаалалтын системийг ашиглах нь
Байгалийн тооцоолол. Биокомпьютингийн онолын үндэс, хэрэглээ
Тооцооллын хүнд бодлогыг биоалгоритмаар шийдэх
Контент боловсруулалт, дамжууллын өнөөгийн төлөв, хөгжлийн чиг хандлага
ШУТИС дах япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал,тулгамдаж буй асуудлууд
Мэдээллийн технологийн олон улсын стандартуудын судалгаа, түүний Монгол улс дахь хэрэгцээ шаардлага
"ШУТИС дахь япон хэлний сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудлууд"
WDM-TDM PON сүлжээний долгионы урт болон зурвас хуваарилалтын арга
Инженерийн удиртгал хичээлийн сургалтын үр дүнд хийсэн дүн шинжилгээ
Эрх чөлөө ба боломж
IR фотодетекторын опто-цахилгаан характеристикийн сайжруулалт
Монголын төмөр замын зам хэмжигч вагонд автоматжуулсан хэмжилтийн систем нэвтрүүлэх нь
Телевизийн дүрсэн дэх хөдөлгөөнт биетийн характеристикийг тодорхойлох асуудалд
Төмөр замын геометр параметрийг хянах асуудалд
Дулааны хяналтын автоматжуулсан систем
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30 31
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020