Complex Services Provided by Mobile Office in Mongolia
IFOST-2013 international conference
Radiation measurements in X-ray examination cabinets of some hospitals in Ulaanbaatar city of Mongolia
Ingenieurvorbereitungskurs an der MUWT
Study of Soil Radioactivity around Central region of Mongolia
Study of Soil Radioactivity around Central region of Mongolia
Soil Radioactivity Around Some Towns of Tuv aimag
Монголын төвийн бүсийн цацрагийн дэвсгэр түвшний судалгаа
Soil and Coal Radioactivity around Zuunmod Town in Mongolia
ICT for learning language
Interference Cancellation Algorithm with Pilot in 3GPP/LTE
LTE Spatial Channel Model for use in System Level Simulation
Япон хэлний ханзны сургалтын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд
Measurement for energy consumption quality and experiments some result of Mongolian hospital
QoS in VoIP network
Арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэлийн экотехнологи
Coal, ash and soil radioactivity around Baganuur coal deposit in Mongolia
RADON MEASUREMENT IN SOME POINTS OF BAGANUUR DISTRICT IN ULAANBAATAR CITY OF MONGOLIA
A design and implementation of Mongolian speech recognition system
Монгол хэлний корпус байгуулах асуудалд
Монгол хэлний яриа танилтын судалгаа
ЦАХИЛГААН АВТОМАШИНЫ КОНТРОЛЛЕРИЙН ПРОГРАМИЙН ӨГӨГДЛИЙГ ОНОВЧТОЙ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ
Юүлсэн болон дахин боловсруулж цэвэрлэсэн хөргөх бодис
Introducing information systems in Organizations
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 23
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020