Defining information potential in the information network
Computer vision based Traffic surveillance system
Writing an e-genealogy using coding method and describing the genealogy tree
Off-Line Recognition of mongolian handwritting vovels
Монгол улсыг Азийн бүс нутгийн тээврийн сүлжээнд холбох боломжийн судалгаа
"Автотээвэрт тээвэр логистикийн үйлчилгээг хөгжүүлэх нь"
Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлан дистрибютерийн төв байгуулах боломж"
"Ляпуновын функц ашиглан зам, тээврийн сүлжээг математик аргаар загварчлах нь"
"Монгол улсын ачаа эргэлтийн судалгаа",
Монголын төмөр замын засварын ажилчдын мэргэшлийн түвшинг үнэлэх үнэлгээний арга зүйн асуудал
Тээврийн логистик системийн үр ашгийг дээшлүүлэх асуудал
Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам
Хотын доторхи микроавтобусны үйлчилгээний оновчтой зохион байгуулалт
Методы определения оптимального количества автобусов и микроавтобусов на городском автомобильном маршруте
Тээврийн логистикийн хөгжлийн чиг хандлага
Тээврийн логистикийн хөгжлийн чиг хандлага
Current issue on payroll system in public transport sector
Results of study on road traffic accidents in relation to road condition between Baganuur and Ulaanbaatar
STUDY ON ROAD TRAFFIC ACCIDENTS OF THE ROUTE BAGANUUR- ULAANBAATAR
Авто тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн зохион байгуулалт экологийн үзүүлэлтэд нөлөөлөх нь
Problems of metropolitan traffic organization and ways to solve them
<<
1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 23
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020