Begruessungsformeln der deutschen Sprache
Begruessungsformeln der deutschen Sprache
ШУТИС дахь герман хэлний сургалт
Government policy in ecologically safe food production
Основные показатели бизнес-плана по организации аварийного ремонта ВЛ 110-220 КВ в энергосистеме Монголии.
Living time distribution and Table of Mongolians
Fachsprache Deutsch fuer Mathematik
Fachsprache fuer Mathematik im Deutschunterricht
ӨВЧТӨНИЙ ЦАХИМ БҮРТГЭЛИЙН АЮУЛГҮЙ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ НЬ
Барааны нөөцийн хэмжээг оновчтой зохицуулах загвар
Шилжих хөдөлгөөн ба тавиул хүүхэд
Evaluate of the air pollution background using result for studied parameter of light atmosphere
“Multiculturalism-ийн дүр төрх” /солонгосын иргэдтэй бүр болсон эмэгтэйчүүдийн жишээн дээр/
Монголын уламжлалт ёс зүйн сэтгэлгээ ба байгаль хамгаалах ёсон
Тээврийн хэрэгслийн идэвхгүй аюулгүй байдлын төхөөрөмжийн судалгаа
Dynamic variation air pollution of Ulaanbaatar city
Results of source apportionment by receptor modeling of Ulaanbaatar city
Preliminary results of ongoing study characterising physical and chemical properties of Pm in one of the world's most PM-polluted cities, Ulaanbaatar
E-сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх хэрэгсэл
MONGOLIAN PASTORAL LIVESTOCK’ MEAT NUTRITION QUALITY
The Features of Animal Sacrifices in the Xiongnu Cemetery in Elst Ar, Central Mongolia In
Anthropology of Xiongnu
ТОРГОНЫ ЗАМ: ХҮННҮГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГАРЦ БА СОЁЛЫН ХАРИЛЦАА
The Features of Animal Sacrifices in the Xiongnu Cemetery in Elst Ar, Central Mongolia In
<<
1 2 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 22 23
>>

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020