Япон, монгол хэлний хүндэтгэлийн үг хэллэг

Илтгэсэн хурлын нэр: Ази судлалын олон улсын 4-р хурал

Илтгэгч:  Б.Ундармаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2018-05-18

Илтгэлийн хураангуй: Япон, монгол хэлний хүндэтгэлийн үг хэллэг. Хэрэглэгдэх хүрээ, нөхцөл. Япон, монгол хэлний хүндэтгэлийн үг хэллэгийн онцлог.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #хүндэтгэлийн үг хэллэг

Илтгэл нэмсэн: Б.Ундармаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020