Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area.

Илтгэсэн хурлын нэр: International Conference on Cloud Computing and Big Data (CloudCom -Asia) 2017

Илтгэгч:  О.Бат-Энх

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-07-07

Илтгэлийн хураангуй: Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area. Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. Ажнай Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area. Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. Ажнай Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area. Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. Ажнай Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area. Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. Ажнай Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area. Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. Ажнай Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area. Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. Ажнай Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area. Study based on Famous Clustering Algoririthms of Non-Communicable Disease Prevalence in Mongolian Urban Area. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. Ажнай

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Бат-Энх

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020