Acquiring new ability through making a presentation

Илтгэсэн хурлын нэр: Гадаад хэлний сургалт ба орчин үе. Э/Ш-ний бага хурал. - УБ.

Илтгэгч:  Г.Баярмаа

Хамтран илтгэгч: Н.К.Кононова,Х.Мөнх-Ундарга

Илтгэсэн огноо: 2008-04-04

Илтгэлийн хураангуй: Making a presentation, words and expressions, evaluation, team work.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #evaluation #words and expressions #presentation #team work.

Илтгэл нэмсэн: Г.Баярмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019