Мэргэжлийн хичээлийг е-хэлбэрээр бэлтгэх технологи

Илтгэсэн хурлын нэр: Нээлттэй их сургууль

Илтгэгч:  З.Буянхишиг

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2007-06-18

Илтгэлийн хураангуй: Мэргэжлийн хичээлийг е-хэлбэрээр бэлтгэх технологийг Flash програм дээр хөгжүүлсэн жишээн дээр үзүүлсэн.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #е-контент #Е-сургалт

Илтгэл нэмсэн: З.Буянхишиг

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020