Drone State Estimation Using Stereo Vision Based on Multiple Features

Илтгэсэн хурлын нэр: Khurel togoot, 2015

Илтгэгч:  Ц.ТЭНГИС

Хамтран илтгэгч: [Ц.ТЭНГИС:D.HW15],[А.БАТМЄНХ:D.HW06],[Э.Наранбаатар:G.ME09]

Илтгэсэн огноо: 2015-10-16

Илтгэлийн хураангуй: Drone State Estimation Using Stereo Vision Based on Multiple Features

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.ТЭНГИС

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020