Агаарын урсгалаар ноолуураас хялгас ялгах технологи, төхөөрөмжийн хийцийн судалгаа, боловсруулалт.

Илтгэсэн хурлын нэр: Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Мат.С.

Илтгэгч:  П.Баасансүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2010-05-04

Илтгэлийн хураангуй: Агаарын урсгалаар ноолуураас хялгас ялгах технологи, төхөөрөмжийн хийцийн судалгаа, боловсруулалт. 

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: П.Баасансүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020