Замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтын тулгамдаж байгаа асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам

Илтгэсэн хурлын нэр: Нийслэлийн нутгийн зөвлөлийн зохион байгуулсан хурал "Миний мэргэжил Нийслэлийн хөгжилд"

Илтгэгч:  А.Эрдэнэтуяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-12-02

Илтгэлийн хураангуй: Замын хөдөлгөөнийг оновчтой зөв зохион байгуулж хөдөлгөөнд оролцогчидыг тав тухтай замын хөдөлгөөний дүрмээ биелүүлэн аюулгүй, мөн соёлтой оролцох бололцоог бий болгох шаардлагатай байна.
Жолооч болон явган зорчигчдод замын хөдөлгөөний зохион байгуулалтын талаар хангалттай сайн мэдээллэх хэрэгтэй.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: А.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019