ОХУ-ын их, дээд сургуулиудтай хамтарсан 2+2 хөтөлбөрийн орос хэлний бэлтгэл хангах сургалтын өнөөгийн байдал

Илтгэсэн хурлын нэр: Даяршил ба хэрэглээний хэл шинжлэлийн чиг хандлага” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Б.Оюун

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-04-27

Илтгэлийн хураангуй: ОХУ-ын их, дээд сургуулиудтай хамтарсан 2+2 хөтөлбөрийн орос хэлний бэлтгэл хангах сургалтын өнөөгийн байдалд дүгнэлт хийв.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #дүгнэлт #хөтөлбөр #байдал

Илтгэл нэмсэн: Б.Оюун

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020