Лабораторийн зориулалттай хатаах төхөөрөмж

Илтгэсэн хурлын нэр: Хүнс судлал-2015

Илтгэгч:  Б.Золжаргал

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-04-13

Илтгэлийн хураангуй: Хатаах процессын материалын баланс, хатаах агаарын параметрийг тодорхойлох зорилгоор бага овортой лабораторын зориулалттай хатаах төхөөрөмжийг зохион бүтээж туршив. Хатаалтын үед материалын жингийн өөрчлөлтийг хэмжих жин, агаарын температур болон чийгийг хэмжих багаж хэрэгмслээр туршилтын загварыг тоноглож өгсөн.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Золжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020