Авто тээврийн хэрэгсэл-автозамын хөдөлгөөний аюулгүй байдал

Илтгэсэн хурлын нэр: ШУТИС Механик тээврийн сургууль, Монголын тээвэр судлалын нийгэмлэг, Зүүн өмнөд азийн тээвэр судлалын нийгэмлэг (EASTS)-ийн хамтарсан олон улсын эрдэм шинжилгээний онол практикийн бага хурал

Илтгэгч:  Ж.Мягмаржав

Хамтран илтгэгч: [Б.Баярсайхан:G.ME03],[Ж.Мягмаржав:G.AM02],[О.Ганжаргал:G.TM06]

Илтгэсэн огноо: 2014-10-11

Илтгэлийн хураангуй: Авто тээврийн хэрэгсэл-автозамын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд үзүүлэх нөлөөг түүнийг тодорхойлох үзүүлэлтээс хамааруулан тогтоосон судалгааны дүн 

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #хөдөлгөөний аюулгүй байдал #Авто тээврийн хэрэгсэл #автозам

Илтгэл нэмсэн: Ж.Мягмаржав

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019