GPRS/UMTS сүлжээний богино мэдээний (SMS) үйлчилгээний чанарын үзүүлэлтүүдийн судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: /“Мэдээлэл, холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг - 2011” сэдэвт багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал

Илтгэгч:  Ч.Оюу

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-04-23

Илтгэлийн хураангуй: Уг судалгаанд GPRS/UMTS сүлжээний богино мэдээний үйлчилгээний онцлог, дэд системүүдийн бүтэц, ашиглагдах протокол, богино мэдээний үйлчилгээний чанарыг тооцоолох аргуудыг авч үзсэн.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #GPRS/UMTS сүлжээ #SMS үйлчилгээ #чанарын үзүүлэлтүүд (QoS) –тооцооны аргачлал #чанарын үзүүлэлтүүд (QoS)

Хавсаргасан файл:


Илтгэл нэмсэн: Ч.Оюу

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019