Веб хайлтын системийн чанарын асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Мэдээллийн технологийн салбарын семинар

Илтгэгч:  Ц.ГАНБАТ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-10-18

Илтгэлийн хураангуй:

Энэ өгүүлэлд веб хайлтын хэрэгцээ, веб хайлтын системийн тухай, түүний бүтэц, архитектур, хайлтын загвар, веб хайлтын системийг үнэлэх, харьцуулах, тестлэх тухай танилцуулна. Мөн веб хайлтын системийг тестлэхэд тулгамдаж буй асуудлуудаас танилцуулна.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #веб #үнэлгээ #хайлт #тест

Илтгэл нэмсэн: Ц.ГАНБАТ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019