Distance Learning Policy of Mongolia

Илтгэсэн хурлын нэр: ASINFO 13th International Consulting Meeting. Bangkok

Илтгэгч:  Б.Дамдинсүрэн

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2000-01-01

Илтгэлийн хураангуй: Distance Learning Policy of Mongolia

Илтгэлийн төрөл: Гадаадад зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Дамдинсүрэн

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019