Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл дэх шинэ үг, хэллэгийн хэрэглээ

Илтгэсэн хурлын нэр: Хэл шинжэл, гадаад хэл заах арга зүйн асуудлууд

Илтгэгч:  У.Зоригтбаатар

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-04-22

Илтгэлийн хураангуй: Даяарчлагдаж байгаа манай дэлхийд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл асар их гүйцэтгэж байна. Энэ салбарт хэрэглэгдэж буй шинэ үг, хэллэг тухайн хэлний хэм хэмжээ, хүмүүсийн амьдралын хэв маяг, нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээнд үлэмж их нөлөө үзүүлдэг. Шинэ үг, хэллэгийг зөв хэрэглэх нь хэл, соёлынхоо өвөрмөц байдлыг хадгалж байхад ихээхэн ач холбогдолтой.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #сэтгүүлийн нийтлэл #Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл #түүхэн үг #шинэ хэллэг #сонин

Илтгэл нэмсэн: У.Зоригтбаатар

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019