Бензин хөдөлгүүрийн оруулах хоолойд эмитаци үүсгэн экологийн туршилт явуулсан судалгааны ажлын зарим үр дүн

Илтгэсэн хурлын нэр: Орчин үеийн зэвсэглэл, техникийн хөгжлийн чиг хандлага, механик инженерүүдийн зорилт”. БХИС,ХААИС,МИС. ЭШОПБХ

Илтгэгч:  Ц.Нямдулам

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2009-12-25

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ц.Нямдулам

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020