Судалгааны өгүүлэл хэрхэн бичиж, илтгэх вэ

Илтгэсэн хурлын нэр: Оюутны эрдмийн чуулган

Илтгэгч:  Ц.Эрдэнэзаяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-02-02

Илтгэлийн хураангуй: Эрдэм шинжилгээ судалгааны өгүүлэл, хэрхэн бичиж, хэрхэн илтгэх талаар өөрийн туршлага дээр тулгуурлан танилцуулав.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #өгүүлэл #илтгэх

Илтгэл нэмсэн: Ц.Эрдэнэзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020