Хятад хэлний 机、器дагавартай нэр томьёог монгол хэлнээ орчуулах асуудалд

Илтгэсэн хурлын нэр: Ази судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний 3-р хурал

Илтгэгч:  Ц.Эрдэнэзаяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-04-14

Илтгэлийн хураангуй: Монцлог шинж чанарт тохирсон оновчтой нэр томьёог оноон хэрэглэж хэвшүүлэх асуудал чухлаар тавигдаж байна. Энэ илтгэлдээ хятад хэлний 机、器дагавартай нэр томьёоны монгол хэлнээ илрэх бүтэц, орчуулах оноох зарим асуудлыг барилгын салбарын жишээнд тулгуурлан харуулахыг зорилоо.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #бүтэц #орчуулга #нэр томьёо #机、器дагавар

Илтгэл нэмсэн: Ц.Эрдэнэзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020