Термoграф дүрс ашиглан температурын хэмжилт хийх аргачлал, хэрэглээний судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: Электроникийн салбарын ЭШХ

Илтгэгч:  Д.Энхзул

Хамтран илтгэгч: Т.Амартүвшин,Н.Чулуунбаатар,Д.Эрдэнэчимэг

Илтгэсэн огноо: 2017-03-15

Илтгэлийн хураангуй: Термограф ашиглан чихрийн шижинтэй хүний хөлний температурын өөрчлөлтөнд хяналт хийх, энэхүү аргачлалын бусад хэрэглээний өнөөгийн байдал.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Д.Энхзул

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019