Архитектор Б.Дамбийнямын уран бүтээлийн эрэл хайгуулын онцлог

Илтгэсэн хурлын нэр: Ахмад архитектор Б.Дамбийнямын 90 насны ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  А.ӨЭЛҮН

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2014-11-27

Илтгэлийн хураангуй: Архитектор Б.Дамбийнямын зураг төсөл, архитектурын бүтээлүүдийн онцлогийг судлах. Архитектурын бүтээлүүдэд нөлөөлсөн үндсэн шалтгаан ба нөхцөлүүдийг судлан гаргах. Архитектурын бүтээлүүдийн хэв маягийн онцлогийг тодорхойлох.

1.

2.   

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #архитектурын бүтээл #түүхэн хөгжил #архитектурын хэв маяг #монголын архитектур

Илтгэл нэмсэн: А.ӨЭЛҮН

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019