Монгол улсын хот суурин газрын их хэмжээний өвчлөлийн өгөгдөл дахь кластер шинжилгээний хуваалтын аргуудын харьцуулсан судалгаа

Илтгэсэн хурлын нэр: ММТ (Монголын Мэдээллийн Технологи) -2017

Илтгэгч:  О.Бат-Энх

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-05-26

Илтгэлийн хураангуй:

Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. Ажнай

Монгол улсын хот суурин газрын их хэмжээний өвчлөлийн өгөгдөл дахь кластер шинжилгээний хуваалтын аргуудын харьцуулсан судалгаа

Монгол улсын хот суурин газрын их хэмжээний өвчлөлийн өгөгдөл дахь кластер шинжилгээний хуваалтын аргуудын харьцуулсан судалгаа

Монгол улсын хот суурин газрын их хэмжээний өвчлөлийн өгөгдөл дахь кластер шинжилгээний хуваалтын аргуудын харьцуулсан судалгаа

Монгол улсын хот суурин газрын их хэмжээний өвчлөлийн өгөгдөл дахь кластер шинжилгээний хуваалтын аргуудын харьцуулсан судалгаа

Монгол улсын хот суурин газрын их хэмжээний өвчлөлийн өгөгдөл дахь кластер шинжилгээний хуваалтын аргуудын харьцуулсан судалгаа

Монгол улсын хот суурин газрын их хэмжээний өвчлөлийн өгөгдөл дахь кластер шинжилгээний хуваалтын аргуудын харьцуулсан судалгаа

Монгол улсын хот суурин газрын их хэмжээний өвчлөлийн өгөгдөл дахь кластер шинжилгээний хуваалтын аргуудын харьцуулсан судалгааМонгол улсын хот суурин газрын их хэмжээний өвчлөлийн өгөгдөл дахь кластер шинжилгээний хуваалтын аргуудын харьцуулсан судалгаа

Монгол улсын хот суурин газрын их хэмжээний өвчлөлийн өгөгдөл дахь кластер шинжилгээний хуваалтын аргуудын харьцуулсан судалгаа

Монгол улсын хот суурин газрын их хэмжээний өвчлөлийн өгөгдөл дахь кластер шинжилгээний хуваалтын аргуудын харьцуулсан судалгаа

 

 

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Бат-Энх

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020