Хүнсний ногоо хатаах төхөөрөмжийн зохион бүтээлт

Илтгэсэн хурлын нэр: БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ-БИДНИЙ ИРЭЭДҮЙ

Илтгэгч:  Б.Золжаргал

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-11-15

Илтгэлийн хураангуй:

Хүнсний ногоо хатаах процессын кинетикийг  судлах зорилгоор  туршилт, судалгаанд  ашиглах боломжтой конвектив хатаах төхөөрөмжийг зохион бүтээж, туршив.

Төхөөрөмжийн хатаах камерт материалын балансыг тооцоолох жин, агаар халаах хэсэгт хатаалтанд орох ажилласан агаарын үзүүлэлтийг /температур, хурд/  хэмжих багажаар тоноглосон тул  хүнсний ногоо хатааж турших, хүнс үйлдвэрлэлийн процесс аппарат, тоног төхөөрөмж зэрэг хичээлийн лабораторийн ажилд хэрэглэх боломжтой. Туршилтын хатаах төхөөрөмж дээр хүрэн манжин хатааж туршсан бөгөөд чийгийг 15% хүртэл бууруулснаар хадгалах хугацааг уртасгах боломжтойг тогтоов.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Золжаргал

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019