“Modernization of the transport valuation methods in technological means of transport”

Илтгэсэн хурлын нэр: The 9th EASTS conference, Green Growth and Transport

Илтгэгч:  Ї.Цэрмаа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2011-12-20

Илтгэлийн хураангуй:

Технологийн зориуулалттай тээврийн хэрэгсэлийн тоог тодорхойлох аргыг загварчлах

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Ї.Цэрмаа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020