НЭР ТОМЬЁО БҮТЭЭХ ЗАРИМ ДАГАВРЫН УТГА, ХЭРЭГЛЭЭ

Илтгэсэн хурлын нэр: Хэрэглээний хэл шинжлэл: онол, практикийн асуудалд

Илтгэгч:  Ц.Эрдэнэзаяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2018-03-23

Илтгэлийн хураангуй: Дэлхий нийтээрээ шинэ эрин зуунд шилжиж, техник технологи, боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан хурдацтай хөгжиж буйтай холбогдон хэлний хөгжил тэр дундаа үгийн сан, нэр томьёо судлалд шинэ үг хэллэг, нэр томьёо олноор бий болж хэрэглэгдэж байгаа хэдий ч тэдгээр нь монгол хэлний үг бүтэх ёс, монголчуудын уламжлал, сэтгэлгээний зарчимд нийцсэн эсэх нь зарим нэр томьёоны хувьд учир дутагдалтай байгааг уул уурхайн салбарын нэр томьёоны жишээгээр тодруулан харуулахыг зорилоо.       

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #үгийн бүтэц #үг бүтэх ёс #дагаврын арга #дагаврын утга #хэрэглээ

Илтгэл нэмсэн: Ц.Эрдэнэзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020