Дээд боловсролын удирдлагын систем

Илтгэсэн хурлын нэр: Салбарын мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэний 10 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал 2002 оны 10 сарын 24

Илтгэгч:  Б.Асралт

Хамтран илтгэгч: Г.Батхүрэл, А.Мөнхболд

Илтгэсэн огноо: 2002-10-24

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Асралт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020