Газар зохион байгуулалтын хүрээний загвар буюу ISO 19152 стандарт

Илтгэсэн хурлын нэр: Газрын харилцаа-2018

Илтгэгч:  Б.Батзолбоо

Хамтран илтгэгч: [Б.Батзолбоо:D.SW15]

Илтгэсэн огноо: 2018-05-01

Илтгэлийн хураангуй: Дэлхийн улс орнуудын чиг хандлага, газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагаандаа баримталдаг загвар стандартыг судалж, түүний зорилго, хэрэгцээ шаардлагыг авч үзлээ. Энэ загварыг ойлгож, бусад улс оронд хэрэгжүүлсэн туршлагыг авч үзсэнээр Монгол улсын хувьд хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар дүгнэж бичлээ.

Илтгэлийн төрөл: Улсын болон салбарын хэмжээний ЭШХ

Түлхүүр үг: #газарзүйн мэдээллийн систем #гео-мэдээлэл #газар зохион байгуулалт #ЮМЛ загвар #програм хангамж

Илтгэл нэмсэн: Б.Батзолбоо

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020