Мэргэжлийн сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэхэд анхаарах асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: ШУТИС-ийн магистрант, докторантын ЭШХ-2017

Илтгэгч:  Х.Загарзүсэм

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-04-04

Илтгэлийн хураангуй:

Understanding  the publishing process


1. Find a journal

2. Prepare your paper
3. Submit and revise
4. Track your submission
5. Track your accepted article

6. Sharing and promoting

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #Импакт фактор #Судалгаа шинжилгээ #Их сургууль #IMRAD

Илтгэл нэмсэн: Х.Загарзүсэм

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019