Монгол бичгийн цагаан толгой заах арга зүй

Илтгэсэн хурлын нэр: “Хэрэглээний хэл шинжлэлийн онол практикийн асуудал”

Илтгэгч:  Ц.Эрдэнэзаяа

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2012-01-18

Илтгэлийн хураангуй: Монгол бичгийг сонирхон бие даан суралцах гадаад дотоодын янз бүрийн насны суралцагчдад монгол бичгийн цагаан толгойг заахдаа тэдгээрийн кирилл бичгээр унших, бичих чадвар дээр тулгуурлан:
Үсгүүдийг багцлан бүлэглэж таниулах

Уламжлалт үеийн  аргаар заах

Түргэн уншуулж, бичүүлж сургахыг эрхэмлэв.

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #гийгүүлэгч үсэг заах арга #Эгшиг үсэг заах арга #зөв бичүүлж сургах #уншуулж сургах арга #арга хичээнгүй бичүүлж сургах арга

Илтгэл нэмсэн: Ц.Эрдэнэзаяа

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020