Кредит систем ба техник хангамжийн сургалтын өнөөгийн байдал

Илтгэсэн хурлын нэр: “Кредит систем – сургалтын чанарын асуудлууд” ШУТИС, КТМС, Онол практикийн бага хурал, 2006

Илтгэгч:  Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2006-04-10

Илтгэлийн хураангуй: Техник хангамжийн мэргэжлийн сургалтын өнөөгийн байдал, сургалтын онцлог, сургалтын чанарт нөлөөлөх гол хүчин зүйлүүдийн судалгаа, авах арга хэмжээнүүд

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #чанар #асуулга #сурах бичгийн хангамж #ҮГД #лабораторын тоног төхөөрөмж

Илтгэл нэмсэн: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019