Зах зээлийн үеийн автотээврийн зарим асуудал

Илтгэсэн хурлын нэр: ТИС-ийн э/ш-ий бага хурал 1992 он

Илтгэгч:  Б.Асралт

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 1982-11-11

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Их сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Асралт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020