Сэнсний бүтээмжийг дээшлүүлэх технологийн шинэ шийдэл динамик тооцоо

Илтгэсэн хурлын нэр: МехТС-ийн докторонт багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Т.Эрдэнэбат

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2017-03-31

Илтгэлийн хураангуй: Сэнсний бүтээмжийг сайжруулахын тулд сэнсний алганы давхар байрлалын судалгаа. судалгаагаар үндсэн болон нэмэлт алганы байрлалыг оновчтой байрлуулж аэродинамик шинж чанарыг судалсан.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Т.Эрдэнэбат

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019