Эрүүл мэндийн мэдээллийн стандарт HL7

Илтгэсэн хурлын нэр: Монголын Мэдээллийн Технологи - 2016 Эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д.Сарангэрэл

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-05-06

Илтгэлийн хураангуй:

Энэ өгүүлэгт эрүүл мэндийн мэдээллийн стандарт HL7-ийн талаар тодорхой дүрсэлсэн. HL7-ийн эрхэм зорилго нь “өвчтний эмнэлзүйн тусламж болон эрүүл мэндийн үйлчилгээний удирдлага, хүргэлт, үнэлгээнд дэмжлэг үзүүлдэг өгөгдлүүдийг солилцох, удирдах, нэгтгэх стандартаар хангах явдал юм. Тухайлбал, эрүүл мэндийн мэдээллийн системүүдийн хооронд харилцан ажиллах боломжийг уян хатан, зардал багатай арга барилаар, стандарт, заавар, аргачлал, болон холбогдох үйлчилгээг бий болгох явдал юм".  Бид эрүүл мэндийн мэдээллийн системд HL7 стандартыг нэвтрүүлэхэд олон зангилаатай клиент/сервер архитектурыг санал болгосон.

Илтгэлийн төрөл: Үзүүлэн илтгэл (Poster)

Түлхүүр үг: #мессеж #HL7 #Үйлчилгээ-хандалтат архитектур #вэб үйлчилгээ # Эрүүл мэндийн мэдээллийн систем

Илтгэл нэмсэн: Д.Сарангэрэл

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020