Electromagnetic state of the wind farm

Илтгэсэн хурлын нэр: Advanced technologies for sustainable energy development and critical issues of EMC

Илтгэгч:  М.Баттулга

Хамтран илтгэгч: [Б.Бат-Эрдэнэ:M.AU06]

Илтгэсэн огноо: 2018-10-01

Илтгэлийн хураангуй:

1.      Electromagnetic state of the wind farm. Advanced technologies for sustainable energy development and critical issues of EMC. Traditional Mongolian – Japanese 13th international seminar 01-02 October, 2018. Ulaanbaatar, Mongolia.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: М.Баттулга

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020