The relationship between public open space and children's use

Илтгэсэн хурлын нэр: The 9th Korea Mongolia joint Seminar on Civil and Environmental Engineering

Илтгэгч:  С.Амгалан

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2015-06-25

Илтгэлийн хураангуй: The research investigates about the relationship between public open spaces and children's use based on the case of selected 12 open spaces located in Ulaanbaatar.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #playground #public open space #child #child development #play

Илтгэл нэмсэн: С.Амгалан

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020