Some results of cluster analysis to the prevalence of non -communicable disease.

Илтгэсэн хурлын нэр: Information Media & Technology, Mongolia, Must, E-Open School

Илтгэгч:  О.Бат-Энх

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2016-05-18

Илтгэлийн хураангуй: Some results of cluster analysis to the prevalence of non -communicable disease. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. Ажнай Some results of cluster analysis to the prevalence of non -communicable disease. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. АжнайSome results of cluster analysis to the prevalence of non -communicable disease. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. АжнайSome results of cluster analysis to the prevalence of non -communicable disease. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. АжнайSome results of cluster analysis to the prevalence of non -communicable disease. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. АжнайSome results of cluster analysis to the prevalence of non -communicable disease. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. АжнайSome results of cluster analysis to the prevalence of non -communicable disease. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. АжнайSome results of cluster analysis to the prevalence of non -communicable disease. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. АжнайSome results of cluster analysis to the prevalence of non -communicable disease. Ц. Жавзмаа, Ц. Баатархүү, Л. Ажнай

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: О.Бат-Энх

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020