A Numerical Method for Quasiconvex Maximization

Илтгэсэн хурлын нэр: ICOTA 10

Илтгэгч:  Т.Баяртөгс

Хамтран илтгэгч: Т.Баяртөгс,Д.Мөнхдалай

Илтгэсэн огноо: 2016-07-22

Илтгэлийн хураангуй: We consider the quasiconvex maximization problem which belongs to a class of global optimization. Based on global optimality conditions[1], we construct an algorithm for solving numerically the quasiconvex maximization problem. The algorithm uses approximation sets of the level set of the objective function.
Subproblems of the algorithm are linear programming. We also show that the maximization problem of the fraction of convex and concave functions reduces to the quasiconvex maximization problem. Some numerical results are provided.

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Т.Баяртөгс

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020