"УБЦТС" ХК-ий Сонгино Хайрхан, Баянгол салбарын 10 кВ-ын агаарын шугам сүлжээний эрчмийн алдагдлыг тодорхойлох олон хэмжээст регрессын загвар, түүний үр дүн

Илтгэсэн хурлын нэр: "Эрчим хүчний зохицуулалт-10 жилд" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

Илтгэгч:  Д.Содномдорж

Хамтран илтгэгч: [Э.Энхсайхан:M.ES16],Д.Баттулга

Илтгэсэн огноо: 2011-06-11

Илтгэлийн хураангуй: "УБЦТС" ХК-ий Сонгино Хайрхан, Баянгол салбарын 10 кВ-ын агаарын шугам сүлжээний эрчмийн алдагдлыг тодорхойлох олон хэмжээст регрессын загвар, түүний үр дүн.....

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг: #сүлжээ #эрчим хүч

Илтгэл нэмсэн: Д.Содномдорж

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020