Микроэлектроникийн загварчлалын хэл VHDL-ийг сургалтанд хэрэглэх боломж

Илтгэсэн хурлын нэр: КтМС-ийн Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал.

Илтгэгч:  Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Хамтран илтгэгч:

Илтгэсэн огноо: 2005-04-18

Илтгэлийн хураангуй: Орчин үед микроэлектроникийн технологи түүний хэрэглээ өсөн нэмэгдэхийн хирээр микроинтеграл схем, микроэлектрон төхөөрөмжийн дизайны автоматжуулсан системийг хэрэглэж загварыг гаргаж сурах нь энэ салбарт ажилладаг мэргэжилтгүүдийн зайлшүй чухал зүйл болоод байна. Үүний тулд электроникийн болон програмчлалын хэлний сайн мэдлэгтэ байхаас  гадна интеграл схемийн загварыг гаргадаг хэрэгсэл болсон загварчлалын хэлийг тодорхой түвшинд мэддэг байх хэрэгтэй юм. Эдгээр хэл хэрэгслүүдээс энэ салбартаа анхдагчдын нэг болох VHDL гэж юу болох энэ хэлийг элэектроникийн чиглэлээр мэргэжил эзэмшиж байгаа оюутнуудад хүртээл болгон сургалтанд нэвтрүүлэх боломжийн талаах энд өгүүлнэ.

Илтгэлийн төрөл: Бүрэлдэхүүн болон Дээд сургуулийн ЭШХ

Түлхүүр үг: #EDA #chip design #Микроэлектроник #VHDL

Илтгэл нэмсэн: Д.ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2019