Тээврийн логистикийн хөгжлийн чиг хандлага

Илтгэсэн хурлын нэр: “Технологийн хөгжил-бизнесийн инкубаци” сэдэвт олон улсын э/ш-ний бага хурал 2002 оны 9 сар

Илтгэгч:  Б.Асралт

Хамтран илтгэгч: Г.Батхүрэл

Илтгэсэн огноо: 2002-11-09

Илтгэлийн хураангуй:

Илтгэлийн төрөл: Дотоодод зохион байгуулагдсан олон улсын ЭШХ

Түлхүүр үг:

Илтгэл нэмсэн: Б.Асралт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль © 2020